Pajottenland.be
Proef al het lekkers Toerisme Pajottenland en Zennevallei Regionaal landschap Pajottenland en Zennevallei Pajottenland+
 

Wat is Pajottenland+?

Pajottenland+ is een samenwerkingsverband tussen de gemeentebesturen en de OCMW's van de gemeenten Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Pepingen en Roosdaal, de provincie Vlaams-Brabant en 24 (socio-culturele, economische en ecologische) verenigingen die in de streek actief zijn.

 

Pajottenland+ ontstond in het kader van het Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling Leader. Op basis van het ontwikkelingsplan dat Pajottenland+ in juli 2002 indiende, werd het Pajottenland eind december van dat jaar erkend als één van de vijf Vlaamse Leader+ gebieden (naast het Brugs Ommeland, Midden-Maasland, het Meetjesland en de Antwerpse Kempen). Tot midden 2008 werden projecten rond plattelandsontwikkeling en -vernieuwing gesubsidieerd voor een bedrag van 1,4 miljoen euro. De helft van deze middelen komt uit Europa, de andere helft van de Vlaamse gemeenschap.  Vanaf 2008 tot 2015 is er terug een bedrag van 1.4 miljoen euro voorzien om nieuwe projecten te subsidiëren.