Pajottenland.be
Proef al het lekkers Toerisme Pajottenland en Zennevallei Regionaal landschap Pajottenland en Zennevallei Pajottenland+
 

Projecten 2000 - 2006

Zes gemeenten van Leader+ Pajottenland

 

Belangrijke criteria die Pajottenland+ hanteert bij de beoordeling van projecten zijn het vernieuwend/experimenteel karakter van het project voor de streek en samenwerking. Dti betekent samenwerking tussen verschillende personen, verenigingen, openbare besturen én tussen verschillende sectoren.

 

In juli 2003 lanceerde Pajottenland+ een eerste oproep tot het indienen van projecten. De respons was onverwacht: 81 ideeën werden ingediend, zowel door particulieren, als door verenigingen en openbare besturen. 

 

De ideeën die na de eerste evaluatieronde werden behouden en inhoudelijk nauw bij elkaar aansloten, werden waar mogelijk in een werkgroep ondergebracht, met de bedoeling om zo samenwerking te stimuleren en vanuit de werkgroep tot één of meer geïntegreerde projecten te komen.

 

In 2004 keurde Pajottenland+ veertien projecten goed. In totaal wees Pajottenland+ bijna 500.000 euro toe aan projecten. Leader+ was het eerste Europese gemeentegrensoverschrijdend project dat ingang vond in het Pajottenland.

 

Eind december 2004 keurde het comité van bestuur van Pajottenland+ een verlenging goed voor twaalf projecten. In het voorjaar van 2005 werden daar nog vijf nieuwkomers aan toegevoegd. Het subsidiebudget voor alle projecten (tot september) 2005 bedraagt 300.000 euro.

 

In mei 2005 lanceerde Pajottenland+ een nieuwe pojectoproep naar de plaatselijke bevolking. Er liepen meer dan twintig voorstellen binnen. In september 2005, met het nieuwe Leader+werkjaar voor de deur, verlengde Pajottenland+ vijftien projecten. Twee nieuwe initiatieven kregen goedkeuring en zijn reeds gestart. Drie andere projecten zijn ook goedgekeurd, maar starten in de loop van 2006. Intussen zijn de budgetten verdeeld. Er komt geen nieuwe oproep meer binnen het kader van Leader+.

 

Overzicht projecten (2000-2006)

1. Het huis van de levende traditie

2. Pajotten Samen

3. Strijkwinkel

4. OCMW-cliënten

5. Aangepast vervoer

6. Netwerk trage wegen

 

7. Onderhoud trage wegen

8. Promotiepakket trage wegen

9. Plattelandsbeweging

10. Intergemeentelijk clean team

11. Agrarisch natuur- en landschapsbeheer

12. Natuur- en educatief centrum Paddenbroek

13. Pajottenkrant

14. Website

15. Machine-ring

16. Pajottenland PUUR!

17. Plattelandsservicewinkels en vermarkting hoeveproducten

18. Boek 'Pajottenland, een land om lief te hebben'

19. Zorgboerderijen

20. Promotie Pajottenland

21. PromEUregion


22. Participatieprojecten