Projectoproep 2018-2019 LEADER Pajottenland+

'Wij zoeken jouw ideeën… om ze samen uit te werken'

  

Het Pajottenland bruist en bloeit. Om de streek nog meer dynamiek en leefbaarheid te bezorgen, rekent onze regio op haar inwoners. Tot juni 2022 is er nog meer dan 400.000 euro beschikbaar om in de gemeenten Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Pepingen en Roosdaal projecten rond plattelandsontwikkeling en -vernieuwing te realiseren. Die gemeenten zijn door Europa, Vlaanderen en de provincie Vlaams-Brabant erkend als LEADER-gebied 2014-2020, en willen samen met hun inwoners en verenigingen de regio verder ontwikkelen.

 

De voorbije jaren hebben we in het Pajottenland gemerkt dat er heel wat ideeën leefden. Heb je zelf een voorstel klaar, of ken je een buur of dorpsgenoot die ‘broedt’ op een idee? Laat het ons zeker weten. Wij luisteren naar wat jij te vertellen hebt. Past jouw idee binnen de thema’s, dan bekijken we samen hoe we er een project van maken.

Met de Leadersubsidies wil Pajottenland+ werken aan de specifieke noden van het Pajottenland en gelijktijdig de eigenheid van de regio versterken. En wie kent de mogelijkheden en de knelpunten van een streek beter dan de mensen die er wonen, werken en ontspannen? We vragen geen uitgebreid dossier: in eerste instantie voldoet een mailtje met jouw of jullie idee.

Pajottenland+ werkt met de lokale ontwikkelingsstrategie onder de titel 'Dynamisch verdorpen - onze (be)leefstreek versterken'. Voor het uitwerken van LEADER-projecten zijn er thema’s naar voren geschoven. Past jouw idee of projectvoorstel in dat kader? Voor deze oproep selecteerde het bestuur drie thema’s en bijbehorende maatregelen:

 

Leaderthema 1: Duurzame energie en klimaatadaptatie

Maatregel 1: Energieafhankelijkheid verminderen door in te zetten op energiebesparing

Maatregel 2: Eigen duurzame  energieproductie als antwoord op stroomtekorten

 

Leaderthema 2: Profilering en promotie via streekidentiteit

 

Maatregel 1: Versterking tussen dorp en buitengebied    

Maatregel 2: verder ontwikkelen, bundelen en inzetten van de Pajotse plattelandstroeven

 

Leaderthema 3: Leefbare dorpen

Maatregel 1: Inwoners samenbrengen om het dorp levend te houden (sociaal weefsel versterken, lokale dienstverlening uitbouwen en nieuwe creatieve initiatieven opzetten)

Maatregel 2: Vandaag werken aan morgen en overmorgen via een modern en toekomstgericht dorpenbeleid

Maatregel 3: Een belangrijke basisvoorwaarde is en blijft een plattelandsgebied met ‘leefbare mobiliteit’, zijnde duurzame en veilige verplaatsingen

De Leader-methodiek

 • bottom up, innovatief, duurzaam, gebiedsgericht, actieve betrokkenheid van de bevolking, inspraak, …

 • samenwerking: sectoroverschrijdend, gemeentegrensoverschrijdend, werken aan regiocohesie, ...

 • doelgroepen: landbouwers, vrouwen, jongeren, slecht gehuisveste huishoudens, sociale groepen en individuen, …

 Bijkomende aspecten 

 • projecten met meerwaarde voor de streek

 • commerciële initiatieven en individuele projecten komen niet in aanmerking

 • versterken van het platteland en de plattelandsfuncties

 • netwerkvorming en uitwisseling tijdens de samenwerking

 • duurzaamheid van het project na de LEADER-periode

 • nieuwe producten of diensten, methoden en samenwerkingsverbanden

 • originele vormen van organisatie of uitvoering die zorgen voor een meerwaarde

 • mogelijke toepassing van milieuvriendelijke technieken of materialen

 • idee met behoud van werkgelegenheid of creëren van nieuwe jobs

 • grote betrokkenheid van de plaatselijke bevolking

 • zich richten naar doelgroepen

 • uitvoering van het project gebeurt binnen minstens drie gemeenten van Pajottenland+ (Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Pepingen en Roosdaal)

 • het project bevat geen milieubelastende aspecten

 • opgedane kennis en resultaten ter beschikking stellen van P+ en andere plattelandsgebieden

 • het project is conform de Vlaamse, federale en Europese wetgeving

 • heel belangrijk: sector- en gemeentegrensoverschrijdende samenwerking

 

Belangrijk om te weten: LEADER+ betaalt niet alles… Er wordt 35% eigen financiering verwacht.  

Van projectoproep tot start nieuw project

 

Voor projectuitvoering vanaf 1 oktober 2019, en met een looptijd van maximaal drie jaar, kunnen volledig ingevulde projectvoorstellen alleen digitaal worden ingediend tot 30 april 2019 via https://www.vlm.be/nl/themas/platteland/e-loket/Paginas/default.aspx.   


Heb je een idee, bezorg het ons op mail ten laatste tegen 1 maart 2019.


Documenten die betrekking hebben op deze projectoproep:

1. drie thema’s LEADER-oproep 2018-2019

2. ontvankelijkheidscriteria

3. beoordelingscriteria

4. wegwijzer voor indiening LEADER-project

 

Aanmelden bij het e-loket Platteland VLM: https://eloket.vlm.be/plattelandsloket

 

Heb je nog vragen of een idee voor een project?

Met vragen en bespreking van projectideeën kan je terecht bij katrien@pajottenland.be. Schrijf je idee kort en duidelijk neer en mail het tegen 1 maart 2019. Vergeet je eigen adres en telefoonnummer niet te vermelden, want we zullen nadien met jou contact opnemen.


Volledig ingevulde projectvoorstellen met financiële tabellen verwachten we via het e-loket ten laatste op 30 april 2019 om 12 uur. We geven nog een tip mee: tracht jouw dossier af te werken tegen 20 april. Informatica is immers niet feilloos. Belangrijk is te vermelden binnen welk(e) thema(’s) van Pajottenland+ jouw projectidee past.
Voor verdere vragen contacteer je Katrien Meersseman via mail of 054 50 02 45. 

  

Interesse in de volledige ‘lokale ontwikkelingsstrategie? Hier staat de LOS.