Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website en werking van Pajottenland+.

Gegevens op je computer

Op je computer kunnen bestanden staan die onze applicaties gebruiken om vlotter te werken.

De website

De website van Pajottenland+ bestaat uit een aantal deelwebsite, zoals Uit in Vlaanderen en andere partners. Gelieve hun privacy verklaring na te lezen op de respectievelijke sites. Pajottenland+ deelt geen gegevens met deze partners dan zij die publiek toegankelijk is. Deze website biedt enkel een link of visuele ruimte naar die deelpartners. Tussen de site en de gegevens van Pajottenland+ en de partners worden geen gegevens uitgewisseld

Deze verklaring beperkt zich tot de eigen site.

Cookies

Webapplicaties maken zo gebruik van "cookies", korte tekstjes, die instellingen van de webapplicatie bijhouden. Dergelijke tekstjes kunnen door jouw browser gebruikt worden.

De webapplicaties gebruiken deze bestandjes enkel in die mate dat de applicatie ze zelf nodig heeft. Ze worden niet gebruikt om deze informatie door te spelen aan derden.

De huidige versie van de website van Pajottenland+ maakt nauwelijks gebruik van cookies. Deze worden enkel gebruikt om jouw ervaring te verbeteren.

Gegevensbestanden

De website maakt gebruik van databanken. Deze bevatten enkel de publieke gegevens.

Pajottenland+ houdt daarnaast ook gegevens bij nodig voor de werking van zijn diensten in afspraak met zijn partners.

U kan ten allen tijden contact opnemen met Pajottenland+ om deze gegevens te raadplegen of te laten aanpassen.

Wachtwoorden

Beheerders van de deelsite beschikken over een wachtwoord die hen toelaat om gegevens op de site aan te passen.

Gebruik van persoonlijke gegevens

We gebruiken jouw persoonlijke gegevens voor de diensten en zijn partners die de Pajottenland+ aanbieden.

Deze informatie wordt niet gedeeld met derden.

Opvragen van jouw persoonlijke gegevens

Ieder persoon kan zijn persoonlijke gegevens opvragen.

Bij ernstige problemen, zal Pajottenland+ samen met u het probleem analyseren en samen tot een efficiënte oplossing proberen te komen.

Vragen

Indien je vragen hebt, aarzel niet om Pajottenland+ te contacteren.

Wijzigingen aan deze verklaring

Pajottenland+ houdt zich het recht voor deze verklaring op ieder ogenblik aan te passen. De huidige versie kan hier steeds gelezen worden.

Indien deze verklaring grote wijzigingen zou bevatten die ernstige impact kan hebben voor de gebruikers, dan zal Pajottenland+ dit hier melden en de betrokkenen hiervan op de hoogte brengen voor zover Pajottenland+ over de contactgegevens beschikt.