Regional branding (Pajottenland 2)

Wie?

Hoofdpromotor: P+

 

Andere promotoren?

Innovatiesteunpunt BB, Streekproducten Vlaams-Brabant en Haviland

 

Partner?

Proefcentrum Pamel

 

Waarover?

Vervolg RB:

- uitbouwen netwerk en opzetten distributie

- promotie + evenement(en) + producten in beeld brengen

- SVB (HORAL-filmpjes + producentenbeurs)

- ISP (ondernemerscafés + inspiration tours)

- kennisuitwisseling partners RB 1

 

Resultaat?

Acties van Streekproducten Vlaams-Brabant en Innovatiesteunpunt, opzetten distributie via WSE (Steunpunt Werk en Sociale Economie)-project, evenementen en acties