Hart voor koesterburen

Wie?
RL P&Z

 

Partners?

Producenten van de cvba ‘Lekkers uit het Pajottenland’

 

Waarover:

- aanmaak Pajotse koekjes met link naar bedrijven van ‘Lekkers uit het Pajottenland’ en naar het landschap

- proeversmomenten bij bedrijven

- infoborden 'Lekkers uit het Pajottenland'

 

Resultaat einde project (2015)?

Proefmomenten georganiseerd, infoborden en twee Pajotse koekjes ontwikkeld

 

Totale projectkost?

€ 13.100

 

Cofinanciering?

€ 7.600 (58%)

 

Contactpersoon?

Alwin Loeckx (RL P&Z): 02 452 60 45 - alwin@pajot-zenne.be