5 troeven voor het Pajottenland

Wie?

Hoofdpromotor: P+

 

Andere promotoren?

Zeven gemeenten, Haviland, Woonwinkel Pajottenland, Woonoverleg Noord-Pajottenland, De Paddenbroek en Plattelandsklassen

 

Partners?

Landelijke Gilden, Proefcentrum Pamel, RL P&Z, OCMW’s, onderwijsinstellingen, ACV/ACW/ABVV, socioculturele verenigingen, …

 

Waarover:

- duurzame leefbaarheid in ons peri-urbane platteland met milieu, klimaat, …

- duurzame Pajotten via ‘Kyoto’

- leefbaarheid in ons peri-urbane platteland met dorpskernversterking + aankoop mobiel podium

- ontmoetingslokalen, inburgering en integratie op het platteland (sociale cohesie)

- gezamenlijke communicatie

- maandelijks regio-overleg

- recreatie: uitwerken van een termijnvisie

- deelproject rond ‘eigenheid’: een poort per gemeente

- educatief Pajottenland: uit in ons platteland (terreinpromotie)

 

Resultaat einde project (2015)?

Aankoop en gebruik mobiel podium, burgemeestersoverleg, uitwerking visie rond recreatie, plaatsing toeristische borden, communicatie o.m. via Pajottenkrant en PenZine, nieuwe acties via Kyoto i.s.m. gemeenten en promotie voor educatie in het Pajottenland

 

Totale projectkost?

€ 333.700

 

Cofinanciering?

€ 216.905 (65%)

 

Contactpersonen?

Jos Huwaert (Pajottenland+): 054 50 02 45 - jos.huwaert@pajottenland.be

Bruno Moens (Kyoto): 02 306 45 62 - moenslennik@yahoo.com

Katelijne Aelen (educatie): 02 306 45 62 - info@paddenbroek.be