Pajottenland van je bomen

Wie?

Hoofdpromotor: RL P&Z

 

Andere promotoren?

Zeven gemeentebesturen, ANB, Bosgroep, De Paddenbroek, provincie, Vereniging voor Bos in Vlaanderen

 

Waarover:

- meer bomen in de regio

- terreinrealisaties: aanleg ‘hoekjes’

- sensibiliseren regio: draagvlak

- regionaal bomenbeleidsplan

 

Resultaat einde project (2014)?
Aanleg 28 boomdroomplekjes, draagvlakverbreding in de regio, aanzet bomenwerkgroep met vrijwilligers, terugkoppeling en ondersteuning inventaris onroerend erfgoed 'inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde', educatief bomen-beren-boek en basis regionaal bomenbeleid via bomenboek

 

Totale projectkost?

€ 130.680

 

Cofinanciering?

€ 84.942 (65%)

 

Contactpersoon?

Leen Van de Weghe (RL P&Z): 02 452 60 45 - leen@pajot-zenne.be