Zorgnetwerk Pajottenland

Wie?

Hoofdpromotor: OCMW Gooik

 

Andere promotoren?

OCMW’s van Galmaarden, Herne, Lennik, Pepingen en Roosdaal

 

Partners?

Landelijke Thuiszorg, Riso Vlaams-Brabant en gemeentelijke organisaties

 

Waarover:

- de 75-plussers langer en met meer comfort in hun eigen woning kunnen laten wonen/leven

- opsporen zorgnoden en levenskwaliteit

- informatie verstrekken

- vrijwilligersnetwerk

 

Resultaat einde project (2012)?

Project loopt nog - bezoeken aan senioren, informatieverstrekking & doorverwijzing zorgnoden en seniorenbeurzen

 

Totale projectkost?

€ 580.311,17

 

Cofinanciering?

€ 377.202,26 (65%)

 

Contactpersoon?

Joris Samyn: 02 454 04 31 - joris.samyn@ocmw.gooik.be