Kyoto in het Pajottenland

Wie?
Hoofdpromotor: Opbouwwerk Pajottenland

 

Andere promotoren?

Pro Natura, Paddenbroek, Innovatiesteunpunt, Agro|Aanneming, Bosgroep Zuidwest-Brabant, Boerenbond voor Projecten en Arch’educ

 

Partners?

Zeven gemeenten, VIBE, Woonwinkel Pajottenland, 3W Plus en Agro|Bedrijfshulp

 

Waarover:

- Pajottenland laten uitgroeien tot een speerpuntregio in vermindering van de kwetsbaarheid van deze streek ten aanzien van de dreigende energieschok en ecologische schok

- ontwikkeling lokaal beleid en lokale initiatieven voor ontwikkeling windenergie, biomassa en zonne-energie, informatie- en groepsaankoopacties voor gezinnen rond duurzame energierenovaties in de woning

- aantal (gemeentelijke) afvalstromen drastisch terugdringen door aan te wenden als grondstof voor duurzame energie

 

Resultaat einde project (2012)?

Visie windenergie, samenaankoop zonnepanelen, superisolerend glas, muurisolatie, dak- en zoldervloerisolatie (2045 bereikte mensen - 296 energierenovaties - € 432/jaar besparing per gezin → € 127.944 in totaal), bouwteams, acties naar landbouw, testfase bermmaaisel, …

 

Totale projectkost?

€ 498.473

 

Cofinanciering?

€ 299.084 (60%)

 

Contactpersoon?

Bruno Moens: 02 306 45 62 - moenslennik@yahoo.com