Educatie Pajottenland

Wie?
Hoofdpromotor: RL P&Z


Andere promotoren?
Plattelandsklassen, De Paddenbroek, Landelijke Gilden en RISO Vlaams-Brabant


Partners?
Proefcentrum Pamel, Natuurpunt en onderwijsinstellingen

Waarover:

- samenwerking tussen natuur- en landbouweducatie

- bundelen en (beperkt) ontwikkelen van educatief aanbod naar onderwijs, verenigingen en volwassenen


Resultaat einde project (2011)?
Nieuwe educatieve pakketten, bestaande pakketten gebundeld, brochure en website (nog in aanmaak)


Totale projectkost?
€ 194.610


Cofinanciering?
€ 126.496,50 (65%)

 

Contactpersoon?

Leen Van de Weghe (RL P&Z): 02 452 60 45 - leen@pajot-zenne.be