Groetjes uit het Pajottenland

Wie?
Hoofdpromotor: RL P&Z

 

Andere promotoren?
Centrum Agrarische Geschiedenis


Partners?
Locaties waar kle’s werden aangeplant

 

Waarover:

- verzamelen beeldmateriaal (beeldbank) over het vroegere Pajottenland

- opnieuw aanleggen van kleine landschapselementen → landschapsbouwers

- twee fietslussen uitgewerkt


Resultaat einde project (2011)?
Aanleg op meerdere plaatsen + website met beeldmateriaal


Totale projectkost?
€ 198.670

 

Cofinanciering?
€ 129.135,50 (65%)

 

Contactpersoon?

Leen Van de Weghe (RLP&Z): 02 452 60 45 - leen@pajot-zenne.be