Pajottenland.be
Proef al het lekkers Toerisme Pajottenland en Zennevallei Regionaal landschap Pajottenland en Zennevallei Pajottenland+
 

Lokale ontwikkelingsstrategie

Alvorens een plattelandsregio zich kandidatuur stelt om in aanmerking te komen als Leadergebied, dient er eerst een LOS, een Lokale OntwikkelingsStrategie, opgemaakt te worden. In de LOS wordt de streek beschreven, met het reeds gevoerde beleid betreffende de plattelandsthema’s, met de noden en hoe men deze wenst aan te pakken. Dit wordt vertaald via meerdere doelstellingen en een reeks acties. Voorts wordt ook aangetoond op welke wijze het bestuur, in dit geval, de plaatselijke groep (PG), de werking zal laten verlopen.

 

Het volledige LOS lees je hier.